Currency:   AMD EUR USD

BooksFromArmenia.com կայքը կարող է դառնալ Ձեր լավագույն բարեկամը՝ Հայաստանի և հայ մշակույթի հետ ծանոթանալու համար։ Ավելի մանրամասն մեր առաքելության մասին կարդացե՛ք այստեղ։

BooksFromArmenia.com may become your best friend for knowing Armenia and Armenian culture. Read more about our mission here.

Сайт BooksFromArmenia.com может стать Вашим лучшим другом для знакомства с Арменией и Армянской культурой. Более подробно о нашей миссии читайте здесь.

Recently Published Books


Догматические Сочинения (перевод с древнеармянского на русский и предисловие – Х. Григоряна) Dogmtic works (translation from the Classical Armenian, preface and footnote annotations, index by Khachik Grogoryan )
Խոսրովիկ Թարգմանիչ
Դավանական երկեր (թարգմ. գրաբարից՝ ռուսերեն, նախաբանը, տողատակի ծանոթագրությունները և ինդեքսը Խաչիկ Գրիգորյանի)
ISBN 978-9939-850-09-2
400 g Hardcover 13/20 152p

Хосровик Таргманич (7-й век - начало 8-го в.) – один из крупнейших христианских догматистов своего времени и один из величайших богословов
Армянской Церкви.
В книгу входят пять посланий автора к разным лицам, в которых поставлены
и разрешены практически все основные христологические вопросы: одна или две природы Христа, является ли Христос человеческим лицом, страдаемо ли тело Христа, смертно ли тело Христа, тленно ли тело Христа и другие. И что более увеличивает ценность книги – это чёткое и святотеческое определение основных богословских терминов и их точное соответсвие с философскими терминами, вопросы, которые до сих пор являются поводом диспутов среди специалистов и лиц, занимающихся богословием.
Эти качества книги делают её уникальной среди христологических сочинений не только своего времени, но даже и для нашего, и не только для Армянской Церкви, но и всех христианских церквей. Книга до сих пор не была известна тем, кто не мог читать на древнеармянском языке. Это первый перевод книги на другой язык.


"Martin Luther: The rebellion of a pious monk"
Յակոբ արք. Գլնճեան / Հակոբ արք. Գլնճյան
«Մարտին Լութեր. Մի բարեպաշտ վանականի ըմբոստությունը»
«Անահիտ» հրատարակչություն

ISBN 978-99930-63-44-5
1400 g
Hardcover
18/25
520 p


« Աբու Բաքր ալ-Բաղդադին` Շամի Խալիֆը » վեպ
Ֆեդեքսով
ISBN 978-9939-51-831-2
400 g
Hardcover
200 p
14/ 21Literature, Criticism, Memoir, Music, Dance, Folklore, Ethnography Children's books, Children's songs, Games Reference books: Dictionaries, Encyclopedias, Phrasebooks Linguistics, Armenology Armenian Genocide, Armenian Question Archaeology History, Archive, Memoir Theology, Religion, Philosophy Social sciences: Politology, Sociology, Economics, Psychology, Law Art, Culture, Architecture, Photo, Book-albums Natural Science, Technics Tourism, Map, Atlas, Souvenir, CD, DVD, E-Books Periodicals Pedagogy, Study Aid, Education Cuisine, Health, Miscellaneous Music, Dance, Folklore, Ethnography